ACASA OBIECTIVE ETAPE REZULTATE CONTACT

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul strategic al proiectului este continuarea suportului pentru coordonarea, operarea, dezvoltarea si mentenanta sistemului national de resurse si servicii care sunt furnizate de catre Federatia Romana Tier-2 (RO-LCG) pentru Gridul de Calcul al LHC (LCG), conform Memorandumului de Intelegere LCG (MoU). Principalele obiective ale proiectului sunt actualizarea si optimizarea infrastructurii existente a RO-LCG conform cerintelor experimentelor, furnizarea de servicii grid de calitate comunitatii largi de utilizatori, precum si implementarea de noi solutii tehnologice pentru stocarea, transferul, procesarea si analiza datelor LCG. Ca rezultat, RO-LCG va fi capabil sa sustina atat programul de cercetare din stagiul Run-3 de la LHC cat si viitoarele transformari structurale ale infrastructurii de calcul care vor fi induse de implementarea High-Luminosity LHC (HL-LHC).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  • O1. Elaborarea si implementarea strategiei de participare a RO-LCG la suportul computational al experimentelor in etapa Run-3
  • O2. Stabilirea si indeplinirea angajamentului anual privind capacitatile resurselor hardware dedicate pentru cele trei experimente LHC
  • O3. Satisfacerea nivelului minimal de disponibilitate a serviciilor grid, conform cerintelor Memorandumului de Intelegere pentru site-urile grid Tier-2
  • O4. Comunicarea si colaborarea cu partenerii de la CERN, din comunitatea WLCG si cu grupurile de calcul ale experimentelor
  • O5. Adoptarea de tehnologii noi si actualizari tehnologice
  • O6. Pregatirea profesionala de specialitate si acordarea de suport tehnic
  • O7. Diseminare si outreach privind realizarile RO-LCG si rezultatele proiectului.


 


Partners:

Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering


Institute for Space Sciences


National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies - Cluj


Alexandru Ioan Cuza University of Iasi


Politehnica University of Bucharest